วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศเลื่อนวันเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 209 ครั้ง
 ประกาศ : 13 พฤษภาคม 2562 10:55:41    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศเลื่อนวันเปิด – ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดังนี้ เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562