อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 445 ครั้ง
 ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2562 13:23:28    
9 พ.ค. 62 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1 มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ครูวีระ ทองทาบวงศ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ร่วมกับครูศรัณดา ทองทาบวงศ์ และครูวาสนา คะวงค์ดอน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง