ทำสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 412 ครั้ง
 ประกาศ : 09 เมษายน 2562 16:26:23    
คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินการทำสัญญามอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง