การสอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบสอบทั่วไป)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 677 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2562 14:07:19    
3 เม.ย. 62 นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบสอบทั่วไป) เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคุณครูประจำสาขาวิชาทำการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง