พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 658 ครั้ง
 ประกาศ : 03 เมษายน 2562 14:03:34    
17 มีนาคม 2562 นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีการศึกษา 2561 และบันทึกภาพ แสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีนางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดี ณ กรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในงานเดียวกันนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้นำผลงานเข้าร่วมประกวด 2 เรื่อง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทน นำเสนอระดับชาติ 1 เรื่อง คือ การพัฒนาระบบบัญชีโครงการร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นำเสนอผลงานโดย นางสาวสมหฤทัย จักร์แก้ว เจ้าของผลงาน โดยมีนางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา