โครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 381 ครั้ง
 ประกาศ : 13 มีนาคม 2562 15:10:35    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี และพัฒนาศาสนสถาน ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปรับใช้ในการเรียน การทำงาน, มีทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย, มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาศาสนสถาน จัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาจำนวน 220 คน ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 62 ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และเป็นพระวิทยากรจากพระอาจารย์มหานภดล สุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง