พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 382 ครั้ง
 ประกาศ : 12 มีนาคม 2562 16:35:31    
9 มี.ค. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง