พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 377 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มีนาคม 2562 15:39:02    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานกล่าวโอวาทในพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมอำลาสถาบันระดับชั้น ปวช.3 ในวันที่ 12 ก.พ. 61 และระดับชั้น ปวส.1 ในวันที่ 14 ก.พ. 62 มีนายคติ ปรีชา กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพได้อย่างชำนาญตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน พิธีปัจฉิมจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง