พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 404 ครั้ง
 ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561 16:27:58    
26 พ.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด สร้างความศรัทธา เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน สังคม ประชาชนจังหวัดลำปาง ได้รับรู้ผลสำเร็จแห่งความพากเพียรของวิทยาลัยฯ ที่ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวม 6 ด้าน คือ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 2.ด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 5. ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 6. ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติสืบไป ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน การจัดงานเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ได้นำความภาคภูมิใจและปลื้มปิติมาสู่บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางอย่างเปี่ยมล้น