ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 382 ครั้ง
 ประกาศ : 20 กันยายน 2561 11:24:35    
17 ก.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม วิชาการตามโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Institute of Technical Education:ITE ประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งนักศึกษาจำนวน 10 คน จะทำการฝึกอาชีพ ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 18 ก.ย.–30 ก.ย. 61
มีผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมต้อนรับ โดยมีครูอานีสรา โศภนศุกร์ เป็นผู้ประสานงาน