รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 342 ครั้ง
 ประกาศ : 11 กันยายน 2561 09:09:31    
10 ก.ย. 61 ครูอรุณี ลี้จินดา นำนักเรียนเข้ารับรางวัลจากการประกวดผลงานตามโครงการ ยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ผู้ได้รับรางวัลคือ นางสาวพิมพ์ลัดดา เชิงดี และนางสาวจุฑาภรณ์ วงค์คำนวล สาขาวิชาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ประเภทนักเรียน – เพลง มีครูวาสนา คะวงค์ดอน เป็นผู้ควบคุมและดำเนินโครงการ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดลำปาง ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง