มอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 345 ครั้ง
 ประกาศ : 03 กันยายน 2561 09:18:17    
29 ส.ค. 61 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และคู่มือการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมผลมัลเบอรี่สดและน้ำสลัดมัลเบอรี่ ผลิตภัณฑ์จากโครงการประชารัฐบ้านหนองจอก อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ผู้เขียนคู่มือเป็นผู้มอบ และในโอกาสนี้ได้มอบคู่มือดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โดยนางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบ มีครูแผนกวิชาการบัญชี และครูอรุณี ลี้จินดา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง