โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 346 ครั้ง
 ประกาศ : 29 สิงหาคม 2561 16:15:33    
28 ส.ค. 61 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับ ครูกัลยา ผลศิริ หัวหน้ากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้การช่วยเหลือพัฒนาเยาวชนรวมทั้งผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ SMEs ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัท โอเล่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง