รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 344 ครั้ง
 ประกาศ : 29 สิงหาคม 2561 11:17:51    
28 ส.ค. 61 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไกด์ โปรดักซ์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับบริษัท นิฮงโก๊ะโตเกียวเซ็นเตอร์ จำกัด และโรงเรียนสอนภาษา Tokyo International Exchange Collegeประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้มาประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และทำงานพิเศษได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง มีรายได้จากการทำงานพิเศษ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และปวส.2 ซึ่งได้ให้ความสนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก มีงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง