ชมรมลูกเสือวิสามัญจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 342 ครั้ง
 ประกาศ : 29 สิงหาคม 2561 11:16:52    
28 ส.ค. 61 ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณรอบวิทยาลัยฯ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดให้สวยงามเป็นระเบียบ