ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 501 ครั้ง
 ประกาศ : 08 สิงหาคม 2561 16:17:54    
8 ส.ค. 61 นายปณิทัติ ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับ นำเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง