รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 489 ครั้ง
 ประกาศ : 08 สิงหาคม 2561 11:44:52    
4 ส.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. 2561 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาให้แต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ต่อเนื่องตลอดมา ในโอกาสนี้มีครูวรรณนภา ไกวัลย์อาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร