โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 470 ครั้ง
 ประกาศ : 06 สิงหาคม 2561 16:42:19    
6 ส.ค. 61 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 21 จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ มีครูแผนกวิชาทักษะชีวิต ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง