วก.ป่าซางมาศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมและสถานศึกษาสีขาว
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 474 ครั้ง
 ประกาศ : 01 สิงหาคม 2561 16:59:04    
1 ส.ค. 61 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ซึ่งได้มาศึกษาดูงานในด้านสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง