โครงการชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 290 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กรกฏาคม 2561 17:35:28    
10 ก.ค. 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร” ดำเนินงานโดยงานปกครองร่วมกับชมรมขับขี่ปลอดภัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับ ปวช.1 มีวิทยากรจากบริษัทนิยมพานิช ลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง