ต้อนรับครูและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 401 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กรกฏาคม 2561 16:28:16    
25 มิ.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับครู และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์ (Teachers and Students Exchange between Lampang Vocational College and Institute of Technical Education : ITE Singapore) ITE College Central จำนวน 10 คน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการฝึกงาน ณ ห้างเสรีสรรพสินค้า จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61 โดยมีครูอานีสรา โศภนศุกร์ และคณะเป็นผู้ประสานงาน