กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 355 ครั้ง
 ประกาศ : 28 มิถุนายน 2561 18:18:16    
26 มิ.ย. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561  ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการ LVC. หัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด (LVC. Anti-Drug) ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ทุกสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดและเป็นผู้ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ในโอกาสนี้ ร.ต.ต.หญิงสาริศา สัสสินธร รอง สว. (ป.)ตำรวจประสานโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง