ร่วมกิจกรรม “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 89 ครั้ง
 ประกาศ : 28 มิถุนายน 2561 17:02:27    
26 มิ.ย. 61 คุณครูและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศอ.ปส.จ.ลป.)เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ“ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (วัดป่ารวก) อ.เมือง จ.ลำปาง