พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 379 ครั้ง
 ประกาศ : 15 มิถุนายน 2561 16:10:07    
14 มิ.ย. 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีไหว้ครูและเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ด้วยความเสียสละไม่ย่อท้อ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาได้ตั้งใจจัดพานไหว้ครู ด้วยความประณีตสวยงาม กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง