อบรมโครงการวิชาชีพ อกท.
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 382 ครั้ง
 ประกาศ : 07 มิถุนายน 2561 16:09:00    
5 มิ.ย. 61 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมโครงการวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินงานโดยงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโครงการ การสรุปรายงานโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีนายบัณฑิต สิงห์ช่างชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายสมคิด แก้วเตชะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง