อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 374 ครั้ง
 ประกาศ : 07 มิถุนายน 2561 13:55:16    
5 มิ.ย. 61 นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 640 คน เข้ารับการอบรม เพื่ออบรมการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยให้กับผู้เรียนรายวิชาโครงการวิชาชีพ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง