อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 584 ครั้ง
 ประกาศ : 11 พฤษภาคม 2561 15:41:01    
10 พ.ค. 61 นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ระดับชั้น ปวส.1 โดยมีนางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี สามารถ
นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ และครูวีระ ทองทาบวงศ์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง