โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 521 ครั้ง
 ประกาศ : 09 พฤษภาคม 2561 16:22:09    
8 พ.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมมอบนโยบายการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การร่วมกิจกรรม แนวปฏิบัติจากงานปกครอง และนักเรียน นักศึกษาได้พบกับครูที่ปรึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะส่งผลให้เรียนอย่างมีความสุข และจบการศึกษาตามหลักสูตร