ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 430 ครั้ง
 ประกาศ : 09 พฤษภาคม 2561 16:13:23    
7 พ.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบนโยบายการบริหาร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีคณะผู้บริหาร ร่วมมอบนโยบายด้านวิชาการ กิจกรรม ทุนการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน นักศึกษา และได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยฯ ในแนวทางเดียวกัน ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารรับมอบรถยนต์จากประธานชมรมและตัวแทนชมรมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง