พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 717 ครั้ง
 ประกาศ : 10 เมษายน 2561 15:57:38    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินงานโครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์เทศบาลตำบลเมืองยาว) ภายใต้หลักการและเหตุผลของโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา นำความรู้สู่ชุมชนในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ Reduce Accident in Songkran Festival 2018 จัดพิธีเปิดโดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานพิธีเปิด นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายจำรูญ ไชยศร นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง