แจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 752 ครั้ง
 ประกาศ : 05 เมษายน 2561 16:25:39    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 14 พ.ค. 61