ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ PLC
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 1,156 ครั้ง
 ประกาศ : 22 มีนาคม 2561 15:49:28    
12-13 มี.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ Professional Learning Community (PLC) หมายถึง Community of Pratice (CoP) เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมโดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่าน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ดำเนินงานโดยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรจำนวน 104 คน เข้ารับการอบรมณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง