ร่วมงานวันนักข่าว
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 670 ครั้ง
 ประกาศ : 07 มีนาคม 2561 11:18:19    
5  มี.ค.  61  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานงาน “วันนักข่าว”  ประจำปี  2561  เพื่อพบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์ระหว่างสื่อมวลชนกับแหล่งข่าวทุกหน่วยงาน  ได้กระชับความสัมพันธ์อันดีในการประสานงานร่วมกัน  ในโอกาสนี้นายปณิทัต  ลี้จินดา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ครูอรุณี  ลี้จินดา  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  และครูประดิพัฒน์  วิสาปา  เป็นตัวแทนผู้บริหาร  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ร่วมงาน  ณ อาคารบุญชูตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย