วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบสอบคัดเลือก (เฉพาะบางส
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 884 ครั้ง
 ประกาศ : 06 มีนาคม 2561 13:54:00    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  รอบสอบคัดเลือก  (เฉพาะบางสาขาวิชา)  เข้าศึกษาต่อระดับประการศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระหว่างวันที่ 1 –27  มีนาคม  2561  ทางเว็บไซต์  http://datacenter.vec.go.th  ยื่นใบสมัครพร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในวันที่  28  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องทะเบียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  30  มีนาคม  2561  สอบสัมภาษณ์  1  เมษายน  2561  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  3  เมษายน  2561  และมอบตัวในวันที่  8 เมษายน  2561  เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สอบถามข้อมูลเพื่มเติมโทร.  0-5421-7101  และ 0-5422-8024  ต่องานทะเบียน  1112,  งานประชาสัมพันธ์  1011  หรือ  www.lampangvc.ac.th