มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 809 ครั้ง
 ประกาศ : 02 มีนาคม 2561 14:12:41    
17 ก.พ. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานปล่อยผ้าแพรเปิดงานมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสีภายใน) ประจำปีการศึกษา 2560 มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายสถานศึกษา 3 D ZDrug-Free) การต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียน นักศึกษามีภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง มีสุขภาพจิตที่ดี  มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแพ้ รู้จักอภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กิจกรรมมีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน จัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง