รางวัลชนะเลิศระดับชาติ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 711 ครั้ง
 ประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 14:28:26    
6 ก.พ. 61 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวกนกพร เมืองตา และนางสาวธันยพร มาพิลอม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยกลุ่มด้านอาหาร เกษตร - เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มอาหาร) ระดับอาชีวศึกษา ผลงาน “ซุปผักกึ่งสำเร็จรูป” จากการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของซุปผักกึ่งสำเร็จรูป และรางวัลข้อเสนอโครงการวิจัยระดับเหรียญทอง จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน"วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี 2561 Thailand Inventors'Day 2018 ณ EvenHall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร โดยการนำของนางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยนางสาวจิตต์ใส แก้วบุญเรือง และนางสาวปัทมา มีครัว ครูที่ปรึกษา