รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 941 ครั้ง
 ประกาศ : 31 มกราคม 2561 10:28:39    
17 ม.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ในงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา