แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรายงานตัวนร.นศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 812 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มกราคม 2561 11:20:27    
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบโควตารับตรง  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2560 –18  มกราคม  2561  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษามารายงานตัวในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2561  วิทยาลัยฯ  ขอเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวจากเดิม เป็นวันที่  10  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง