วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 2,811 ครั้ง
 ประกาศ : 22 ธันวาคม 2560 13:54:00    

             อาชีวศึกษาลำปาง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบโควตารับตรง  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  2560 –18  มกราคม  2561  ทุกสาขาวิชาสมัครผ่านเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th ระดับ ปวช.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50  เฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค  ผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.00 ระดับ ปวส.  ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือระดับ ปวช.  และมีผลการเรียนเฉลี่ย  5  ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  2.50 รับสมัครทางเว็บไซต์  www.lampangvc.ac.th โดยให้นำใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์พร้อมรูปถ่าย  และสำเนาใบระเบียนผลการเรียน  5  ภาคเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนระบุเกรดเฉลี่ย  5  ภาคเรียนมายื่นขอรับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  20-21  มกราคม  2561  เวลา  08.30 เป็นต้นไป    วิทยาลัยฯจะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุด  เพื่อรับเข้าศึกษาในจำนวนที่วิทยาลัยฯ  สามารถรับได้เท่านั้น  วันและเวลาประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  0-5421-7101,  0-5422-8024  งานประชาสัมพันธ์  และงานทะเบียน