รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 710 ครั้ง
 ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2560 16:33:54    
23 พ.ย. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 มีนายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการ ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ ครูมณีนุช แสนขัติ ร่วมต้อนรับ และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการประเมิน
ในระดับชาติต่อไป