โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 622 ครั้ง
 ประกาศ : 23 พฤศจิกายน 2560 18:23:03    
20 พ.ย. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จำนวน 10 คน จากโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู (Cheongju Agricultural High School, Korea) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และคณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการเกษตร วิชาการ และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจูได้ลงนามความร่วมมือด้านศึกษาดูงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี โดยได้มาศึกษาดูงานในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ให้การประสานอำนวยความสะดวก