ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 922 ครั้ง
 ประกาศ : 10 ตุลาคม 2560 15:42:25    
7-8 ต.ค. 60 ครูประคอง เจนคุณาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และครูผู้สอนประจำสาขา ได้รับเชิญจากสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน” หัวข้อ ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน แก่เจ้าหน้าที่บัญชีและเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 160 คน โดยมีนายบุญธรรม หาญจักรแก้ว ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังเหนือ และคณะให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบบัญชีกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง