ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 862 ครั้ง
 ประกาศ : 06 ตุลาคม 2560 11:36:01    
5  ต.ค. 60 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และข้าราชการครูร่วมซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้สาธิตพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้แก่บุคลากรหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค. 60 ณ เมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง