งานมุทิตาจิต ประจำปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 970 ครั้ง
 ประกาศ : 03 ตุลาคม 2560 10:25:55    
29 ก.ย. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานมุทิตาจิต “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” ฟ้า-ชมพู 60 ให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ ครูคนึง ศรีอำพร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์, ครูวิญญู คงฉิม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์, ครูพัชรินทร์ มีทรัพย์ และครูสุรภี ทิมกาญจนะ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โอกาสนี้นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระอายุ 60 ปี พร้อมกันนี้ ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการครูและครูพิเศษสอน จำนวน 9 ท่าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2560 มีคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าร่วมงานด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง