พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 613 ครั้ง
 ประกาศ : 28 กันยายน 2560 17:19:09    
22 ก.ย. 60 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและบรรยายพิเศษ เรื่อง เงินสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการอาชีวศึกษา โดยมีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ จัดโดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีผู้รับทุนการศึกษาจำนวน 20 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษา มีกิจกรรม “เสวนาน้องพี่สายสัมพันธ์ และการสอนอาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง