Breaking News |  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และค       ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วอศ.ลำปาง       ยินดีต้อนรับ       ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39       ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ”        การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ all in one และ เครื่องเย็บกระดาษ       ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูวิชาออกแบบ        รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน / คนงาน       ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 569  
เข้าชมปีนี้ : 16,184  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,097  
  ประจำปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

รายละเอียด

14 ม.ค.60

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

14 ม.ค.60

รางวัลระดับภาค  “TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG ประจาปี 2560”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล  "สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลงานดีเด่น"  ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.60

รางวัล "ครูผู้สอน มีผลงานดีเด่น" ในงานวันครู จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 61

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ม.ค.60

รางวัลระดับนานาชาติ รางวัล “The Guest Judges Award” โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน นักศึกษา GATSBY 11TH  CREATIVE AWARDS

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6-10 ก.พ. 60

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 26 ณ จังหวัดระยอง  วันที่ 6-10 ก.พ. 60  ประกอบด้วยทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation  ทักษะการประกอบอาหารไทยชุดคอสโมโพลิแทน และ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

10 มี.ค.60

รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น (สายอาชีวะ) ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 มิ.ย.60

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1-7 ก.ค.60

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  มวยสากลสมัครเล่น (ชาย)รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน 69 กก.  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 12

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5-7 ก.ค.60

รางวัลชนะเลิศ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 ส.ค.60

รางวัลระดับชาติ ลูกที่มีความกตัญญูตกเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17-19 ส.ค. 60  รางวัลระดับชาติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ณ อิมแพคเมืองทองธานี  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
18 ส.ค. 60 รางวัลระดับจังหวัด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาด้านบัญชี ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

28 ส.ค.-3 ก.ย.60

รางวัลระดับชาติ การแข่งขันกีฬาพิษณุโลกเกมส์  เหรียญทอง และเหรียญทองแดง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ก.ย.60

รางวัลระดับจังหวัด เยาวชนดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในงานเยาวชนแห่งชาติ ณ เทศบาลนครลำปาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9-10 พ.ย.60 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  คลิกเพื่อดาวน์โหลด